Learning to be Able!

Armon päiväkoti/koulu on kuuroille lapsille tarkoitettu päiväkoti ja koulu. Päiväkoti avasi ovensa 15.9.2008. Päiväkoti/koulua käy 78 kuuroa lasta ja nuorta. Tällä hetkellä luokka-asteita on peruskoulun kahdeksanteen luokkaan asti.

Visio
Tarjota kuurolle lapselle mahdollisuus oppia kieli, viittomakieli sekä toisena kielenä kirjoitettu englanti. Kielen oppimisen kautta kuurolle avautuu mahdollisuus kommunikointiin muiden ihmisten kanssa, sekä mahdollisuus uuden oppimiseen. Luoda kuuroille lapsille parempi tulevaisuus koulutuksen kautta, jotta he voisivat aikuisena työllistyä ja tulla tasavertaisiksi yhteiskunnan jäseniksi kuulevien kanssa. Edistää myönteistä kuvaa kuuroudesta.

Armon päiväkoti/koulun tunnuslaulu:

"Jesus, thank You for the school we share.
 Thank You for good food and for good care.
 Help us, Jesus, always grow in love.
 Give us Your Grace from above.

 Thank You for the Teachers, Lord, we pray.
 Thank You for the Friends we meet each day.
 Lord, You always give us what we need.
 Send us Your Peace as a seed.

 Jesus, bless all people, big and small.
 Bless our Families, you love them all.
 Bless each little girl and each little boy.

Jesus, fill this school with joy."
                   
Sanat Anna-Mari Kaskinen
Virren 501 sävel


House of Grace School for Deaf • Kokrobite road Ap/b/49 Aplaku
Postiosoite: AN 12855 Accra • puh. +233 24 9016166