Päiväkodilla on järjestetty kolme kurssia päiväkotien työntekijöille:

-1.–2.2.2008 ”Lapsen sosiaalisen, emotionaalisen, älyllisen ja fyysisen kasvun tukeminen”
Psykologi Hanna Lemmetyinen ja Toiminnanjohtaja Pentti Lemmetyinen

- 28.–29.3.2008 ”Lapsen kehitysvaiheet ja opetusmetodit kehityksen eri vaiheissa”
Psykologit Eeva-Kaija Lemmetyinen ja Pirjo Vesterinen

- 11.12.2008 ”Draaman käyttö opetusmetodina” Draamakouluttaja Soili Nurmi

 


-
-
-
-