Tilastoa kuurojen lukumäärästä ei Ghanassa ole olemassa. Kuuroja on väestöstä keskimäärin aina 1/1000. Tämän laskelman mukaan Ghanassa olisi kaikenkaikkiaan 22000 kuuroa. Koska kuitenkin kyseessä on kehitysmaa ja monien ihmisten mahdollisuus päästä hyvän terveydenhuollon piiriin on vähäinen, kuuroutuu ihmisiä myös parannettavissa olevien sairauksien jälkitauteihin. Tämän tekijän huomioon ottaen Ghanassa on luultavimmin enemmän kuin 22000 kuuroa.

Ghanan kuurojen liitolla (Ghana National Association of Deaf, GNAD) on 6000 jäsentä.

Lähetystyötä kuurojen parissa Ghanassa ovat toteuttaneet niin amerikkalaiset kuin englantilaisetkin. Amerikkalainen Andrew Foster perusti ensimmäisen kuurojen koulun Ghanaan maan itsenäistyttyä 1957. Ghanalainen viittomakieli pohjautuukin amerikkalaiseen viittomakieleen (ASL).

Valtion kuurojen kouluja sijaitsee Ghanan kaikissa kymmenessä läänissä. Ghanassa on myös yksi valtion kuurojen lukio seka kaksi ammatillista oppilaitosta. Valtion kuurojen kouluissa opiskelee noin 4000 kuuroa. Vaikka valtion kuurojen kouluissa opetus ja asuminen sisäoppilaitoksissa sekä ruokailu on ilmaista, ongelmana lasten kouluun pääsyssä on usein kuljetuksesta, koulupuvuista, välipaloista, oppikirjoista ja muista materiaaleista koituvat kustannukset. Kuurojen kouluun pääsyä vaikeuttaa myös kielteiset asenteet:
- Uskotaan, ettei kuuro kuitenkaan hyödy koulutuksesta.
- Taloudellisessa niukkuudessa perhe usein asettaa etusijalle kuulevien lasten koulutuksen.
- Kuuron lapsen uskotaan myöhemmin ”alkavan puhua”. Tällöin vanhemmat eivät halua ”luovuttaa” ja tuoda lasta kuurojen kouluun.
- Vanhemmat pelkäävät, että lapsen oppiessa viittomaan, hän lopettaa puheen. Nämä lapset saattavat osata puhua vain muutaman sanan, mutta sitä pidetään tärkeämpänä kuin kokonaisen kielen, viittomakielen oppimista.
- Kuuroutta hävetään. Lapsen ollessa kuurojen koulussa, hän oppii viittomaan ja kuurous tulee ”näkyväksi”.
Valtion kuurojen koulujen lisäksi Ghanassa on myös joitakin yksityisiä oppilaitoksia kuuroille, kuten Armon päiväkoti.